Welkom bij Koning3oog

Koning3oog is de jongste organisatie die mensen met een visuele beperking en bedrijven en instellingen, die met mensen met een beperkt gezichtsvermogen te maken hebben of krijgen, helpt op het gebied van wonen, werk en vrije tijd.

Koning3oog is een organisatie die de drempels voor mensen met een visuele beperking wil verlagen of wegnemen en bedrijven en instellingen helpt bij hun toegankelijkheid voor mensen met een visuele beperking. Het creëren van een goede aangepaste werkomgeving en helpt bij het prettig en goed functioneren in een woon omgeving met een visuele beperking.

Koning3oog vindt dat een visuele beperking geen beperking mag zijn om te bereiken wat je wilt. Onder het motto “een beperking is een uitdaging” Helpt Koning3oog mensen en organisaties.

Koning3oog biedt op basis van ervaringsdeskundigheid ondersteuning. Het helpt mensen met een visuele beperking bijvoorbeeld bij hun reïntegratie, door vanuit het perspectief van een visueel beperkte advies aan te dragen. Tevens adviseert Koning3oog het potentiële bedrijf of instelling van een reïntegrerende.  Het adviseert het bedrijf of instelling over aanpassing van een werkplek, aanpassingen aan een werkomgeving, subsidies, looncompensatie, aanvraagprocedures etc.

Tevens kan Koning3oog bedrijven of instellingen adviseren over hun toegankelijkheid voor mensen met een visuele beperking. Bedrijven of instellingen moeten of willen goed bereikbaar zijn voor mensen met een visuele beperking. Koning3oog adviseert deze bedrijven over hoe dit te realiseren. Bijvoorbeeld doormiddel van advies over de aanleg van ribbelpaden naar of binnen een organisatie of over het gebruik van geschikte visuele, auditieve of tactiele informatie.

Ook op het gebied van wonen en vrije tijd adviseert Koning3oog. Koning3oog komt bij mensen thuis langs. In de eigen omgeving geeft Koning3oog praktische tips en aanbevelingen voor het goed en prettig functioneren in en rond het huis. Koning3oog adviseert over eventuele hulpmiddelen die dit functioneren binnen het huishouden en de dagelijkse gang van zaken kunnen vergemakkelijken.

Naast al deze zaken geeft Koning3oog ook voorlichting. Op scholen, bedrijven, instellingen of bij andere gelegenheden Geeft Koning3oog voorlichting over allerlei aspecten die verband houden met een visuele beperking.

Voor meer informatie over de diverse onderwerpen, kijk onder de desbetreffende knoppen aan de linker zijde op deze pagina.